domino.bg

Географски информационни системи (ГИС)

 

Фирма ДОМИНО има дългогодишен опит в обработката на данни и изграждането на географски информационни системи (ГИС) с продукти на ESRI (ArcGIS, ArcScene).

 

Нашият екип е на ваше разположение за:

 • Разработка и внедряване на приложни ГИС
 • Анализ на данни
 • Консултиране
 • Дигитализация и изграждане на цифрови модели
 • Изграждане на Интернет / интранет приложения
 • Пространствени, времеви и други анализи

 

Ние можем да Ви предложим:

 • Разнообразни гео-статистически данни за Света и България (данни за население, води, почви, температура, земеползване, релеф и др.)
 • Подробна пътна карта на България включваща:
 • Национална и общинска пътна мрежа
 • Реки и водни басейни
 • Населени места
 • Точки от интерес
 • Детайлни цифрови карти на 140 най-големи селища и курорти (вкл. всички областни градове)
 • Планински карти на Витоша, Пирин, Рила, Родопи
 • Административни граници на общини и области
 • Километрични разстояния между селищата в България
 • Подробна пътна мрежа на
 • Гърция
 • Румъния
 • Македония
 • Сърбия
 • Европейската част на Турция
 • Босна и Херцеговина
 • Черна гора
 • Хърватия
 • Албания

 

Въз основа на тези данни сме изградили карта на Балканския полуостров за навигационни системи GARMIN.