domino.bg
< ОБРАТНО

История и цивилизации

за 10. клас

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Учебникът е одобрен със заповед № РД09-2072/13.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката.

Материали за учители »

Лицензи за ползване на електронния учебник »

Купете онлайн »

 

< ОБРАТНО

За въпроси по нашите издания или за допълнителна информация:

042 265183

ebook.domino.bg