domino.bg
< ОБРАТНО

Човекът и обществото

за 4. клас

Включва учебник и учебна тетрадка

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Направете заявка »

Учебният комплект е одобрен със заповед № РД09-1626/25.06.2019 г. на Министъра на образованието и науката.

Електронно четим учебник »

Материали за учители »

Предлагаме и атлас, разработен специално за комплекта.

 

< ОБРАТНО

За въпроси по нашите издания или за допълнителна информация:

042 265183

ebook.domino.bg