domino.bg
< ОБРАТНО

Човекът и обществото

за 3. клас

Включва учебник и учебна тетрадка

Електронeн учебник с мултимедия и онлайн тестове »

Направете заявка »

Учебният комплект е одобрен със заповед № РД 09-1200/19.07.2018 г. на Министъра на образованието и науката.

Електронно четим учебник »

Материали за учители »

Предлагаме и атлас, разработен специално за комплекта.

В учебника са описани природните богатства на България, нейните забележителности, животът на хората, тяхната трудова дейност и как тя въздейства върху околната среда.

Разходката в миналото разказва за възникването и развитието на българската държава, нейните владетели, паметници и паметни места, свързани с важни исторически събития.

Учебникът съдържа снимки и рисунки на красиви природни кътчета в различни краища на България, редки растения и животни, които се срещат у нас, български царе, славни революционери и будители.

Към всеки урок има въпроси и задачи, които ви дават възможност да проверите какво сте научили, да допълните знанията си и да споделите със съучениците си разкази за празници, песни, легенди, следи от миналото на вашия роден край.

По време на своето пътешествие чрез уроците вие ще опознаете историята на своята родина и своя народ и ще обикнете още повече красивата българска природа!

 

< ОБРАТНО

За въпроси по нашите издания или за допълнителна информация:

042 265183

ebook.domino.bg