В страната на правилата

Учебни помагала за часа на класа

Настоящите помагала целят не само да подготвят детето как да оцелее във все по-динамичния заобикалящ го свят, а и да бъде поставено в него като положителна, инициативна, дейна и толерантна личност.

 

1. клас

Включва 16 приложения и две работни карти (тестове).

Вижте подробна визуализация на изданието тук.

Примерно годишно разпределение

2. клас

Включва 14 приложения и две работни карти (тестове).

Вижте подробна визуализация на изданието тук.

Примерно годишно разпределение

3. клас

Включва 15 приложения и две работни карти (тестове).

Вижте подробна визуализация на изданието тук.

Примерно годишно разпределение